Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Разглеждане на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03. 2018 г.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 854-01-41, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 11.05.2018 г. – първо гласуване
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда, № 802-01-16, внесен от Министерски съвет на 21.05.2018 г. – първо гласуване
4. Общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 853-11-8 от 10/05/2018 г – второ гласуване
Форма за търсене
Ключова дума