Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
24/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне на проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие.
2. Представяне на резултатите от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (СОР 24) в Катовице, Полша.
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума