Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
07/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по околната среда и водите към министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Представяне и обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3, внесен от народните представители Иван Вълков, Десислава Танева, Андриян Райков и Станислава Стоянова на 25.01.2019 г.
3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 802-01-55, внесен от Министерски съвет на 26.11.2018 г.
4. Разглеждане и обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума