Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/05/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на комисията по чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума