Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
31/05/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1.Представяне на ръководството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2.Изслушване на г-н Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума