Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
19/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г., № 720-00-11, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г.

2. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2016 г. – „Анализ на пощенските услуги“, № 720-00-12, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 30. 06. 2017 г.

3. Изслушване на г-н Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането и въвеждане в експлоатация на ТОЛ-система за преминаване по републиканските пътища, в т. ч. актуалност на процедурата по обществена поръчка за системата. – от 15:30 ч.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума