Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
19/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по културата и медиите към министъра на културата, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.), приета с Решение № 387 на Министерския съвет от 2017 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума