Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
14/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по културата и медиите към министъра на културата на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Изслушване на министъра на културата за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

3. Обсъждане на Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2017 г., № 804-00-5, внесен от БТА на 09.05.2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума