Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

2. Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., въз основа на Работната програма на Европейската комисия за 2018 г. (предложения).

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума