Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
04/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари – 31 декември 2018 г., № 930-00-4, внесен от Съвета за електронни медии на 28.03.2019 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума