Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
26/04/2018

  Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет
  Д О К Л А Д

  Относно: Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет

  На свое редовно заседание, проведено на 26.04.2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, разгледа и обсъди Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ № ПГ-839-01-1, внесена на 16 януари 2018 г. от Инициативен комитет.

  На заседанието присъстваха г-н Дончо Атанасов, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, г-жа Ванина Стоянова, председател на Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ и други представители на Инициативния комитет.
  Госпожа Ванина Стоянова, председател на Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ настоя за поемане на ангажимент с конкретни срокове за придвижване и изпълнение на инфраструктурните проекти. Поставен бе въпрос от кой бюджет ще бъдат отпуснати средствата за предпроектните и геоложки проучвания, които ще бъдат извършени до края на годината.
  В изложението си г-н Дончо Атанасов посочи, че поставените искания от Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ са разгледани на оперативно съвещание на Министерския съвет, на което правителството е изразило подкрепата си за реализацията на проекта „Тунел под прохода Петрохан“ и проекта за скоростен път „Видин – Ботевград“. Той припомни, че процедурите по отчуждаване на имотите са изключително тежки и забавят процеса по реализация на проектите, но Агенция „Пътна инфраструктура“ е включила в своята програма за 2018 г. провеждане на процедура за избор на изпълнител за прединвестиционно проучване за тунелно преминаване през прохода Петрохан. В проучването ще има ползи, разходи, трафици, варианти, връзки с републикански пътни мрежи, дължина на тунела и всичко друго, което може да бъде предложено след това за едно конценсиониране или финансиране от републиканския бюджет. По отношение на транспортната връзка Видин – София, проектът е разделен на няколко етапа с различна степен на готовност.
  Пред народните представители г-н Атанасов декларира, че по въпроса за финансовата обезпеченост на проектите, възможности за финансирането им ще се търсят, както от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за сметка на планираните капиталови разходи за тези цели, така и по линия на текущото изпълнение на държавния бюджет за съответната година. Също така могат да бъдат използвани и приходите от тол такси, администрирани от Агенцията, след стартиране на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.
  В хода на заседанието участие взеха народните представители Антон Кутев, Филип Попов, Илиян Тимчев, Крум Зарков и Ася Пеева.
  В последвалата дискусия се посочи, че решенията на поставените проблеми от Инициативния комитет са в правомощията на изпълнителната власт, а не на Народното събрание. Народните представители могат да следят и да упражняват функции по контрол на изпълнението на процедурите за реализация на инфраструктурните проекти, да подкрепят като законодателна инициатива това, което бъде внесено от страна на изпълнителната власт, съобразно възможности, компетентности, срокове и мнение.

  Въз основа на проведената дискусия, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 15 гласа - „ЗА“, 0 гласа- „ПРОТИВ“ и 0 гласа -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ изразява подкрепа за реализация на проектите по изграждане на „Тунел под прохода Петрохан“ и магистрална транспортна връзка София-Берковица-Монтана-Видин/Козлодуй/Оряхово.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума