Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
19/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 854-01-58, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 29.06.2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 854-01-58, с вносител Андон Димов Дончев и група народни представители oт ПП ВОЛЯ на 29.06.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2018 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 854-01-58, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители от ПП ВОЛЯ на 29.06.2018 г.

  От името на вносителя, законопроектът бе представен от народния представител Симеон Найденов. В § 1 към предложения законопроект е направено предложение чл. 9, ал. 4 да отпадне изцяло от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. В мотивите е отбелязано, че тъй като въпросите, уредени в сключени от България международни договори, засягат почти всички сфери от живота на българските граждани, правото на суверена да изрази своето мнение е основополагащо в демокрацията и не би следвало да бъде ограничавано или поставяно под времеви рамки. Предлага се в § 2 изменение на чл. 23, ал. 1 от закона, предложението, предмет на референдума, да бъде прието, ако бъде подкрепено от повече от половината от участвалите в последните избори за Народно събрание, а не както досега е заложен критерий – участвалите в гласуването да са не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели. Същият критерий се залага и в ал. 3 на чл. 23 от закона. Господин Найденов посочи, че сред основните причини за невъзможността за реализиране на референдум, са именно неизпълнимите критерии. Вносителите считат, че подобряването им ще направи закона работещ, а гражданите ще имат повече възможности за пряко участие в управлението на държавата.
  По внесеният законопроект има постъпили становища от Министерството на правосъдието, Форум гражданско участие, Национална гражданска инициатива „Участие, не участ“, в които са изразени позиции – две от тях отрицателни, а в другите има частично изразена подкрепа относно така предложените промени. В свое решение Общественият съвет към Комисията не подкрепя представените предложения за промени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
  В хода на заседанието участие взеха народните представители Антон Кутев, Крум Зарков, Александър Сиди, Ася Пеева, Даниела Дариткова и Надя Клисурска.
  В последвалата дискусия народните представители се обединиха около становище, че в действащата към момента нормативна уредба по отношение на националните и местни референдуми е необходима промяна. В изказванията си те се въздържаха от подкрепа относно предлаганите промени във внесеният законопроект. Изразена бе позиция, че предложеният законопроект не може да постигне обявената цел за разширяване на прякото участие на гражданите в национален референдум, тъй като влиза в противоречие с Конституцията на Република България, както и с принципите на международното право. По отношение на втората част от предложенията се обсъди, че преди да се правят съществени промени в ключов за гражданското участие закон, би трябвало да има възможност за дискутиране като между първо и второ четене да се обмисли предложението в частта за преформулиране на праговете за валидност на националните референдуми.

  Въз основа на разискванията и след проведено гласуване, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 1 глас „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ“ и 15 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 854-01-58, с вносител Андон Димов Дончев и група народни представители от ПП ВОЛЯ на 29.06.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯTA ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ:

  АНТОН КУТЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума