Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
17/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Разглеждане и обсъждане на жалба от НО „За България без дискриминация“ относно "дискриминация на граждани пенсионери чрез незаконно изземване на части от пенсията им", с предложение за анулиране на параграф 6(1) от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

2. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива "7000" № ПГ-839-01-14, внесена на 27.06.2018 г. от Инициативен комитет
Форма за търсене
Ключова дума