Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
07/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019г.
Форма за търсене
Ключова дума