Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
21/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2017 г., № 802-00-31, внесен от Министерски съвет нa 11.06.2018г.
Докладът ще се разглежда на съвместно заседание с Комисията по правни въпроси, съгласно чл. 112, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума