Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
07/02/2019, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума