Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
03/05/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2017 г., №820-00-11, внесен от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество на 30.03.2018 г.
2.Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 19.04.2018 г.
3.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
4.Разни

По точка 3 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!
Форма за търсене
Ключова дума