Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
03/06/2018, 14:00
Изнесено заседание, зала
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Обсъждане на проект на Стратегия за Образователна програма „Формиране на антикорупционно съзнание/поведение сред младите хора в училищата“
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума