Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
28/06/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията
2.Обсъждане на проект на Стратегия за Образователна програма „Формиране на антикорупционно съзнание/поведение сред младите хора в училищата“ съвместно с Министерство на образованието и науката
3.Разни

По точка 1 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума