Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
13/09/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Обсъждане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г., № 850-06-43 от 25 юли 2018 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието по точка 2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума