Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
20/09/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Изслушване на ръководството на КПКОНПИ на основание чл. 8а от Вътрешните правила на Комисията.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума