Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
03/10/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1.Разглеждане и утвърждаване на образци на декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума