Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
31/10/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. -- за първо гласуване.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума