Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
13/12/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, №854-01-87, внесен от Данаил Кирилов на 10.12.2018 г.
2. Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума