Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
07/03/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на КПКОНПИ за 2018 год. с вх.№920-00-4 от 06.03.2019 год., внесен от КПКОНПИ.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието пo т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума