Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
11/04/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, №902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.
2.Проект на решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на Пламен Георгиев Димитров като председател и член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, №954-02-18, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 04.04.2019г.
3.Проект на решение за предсрочно прекратяване на правоотношението на Антон Томов Славчев като заместник-председател и член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, №954-02-19, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 04.04.2019г.
4.Разни
Форма за търсене
Ключова дума