Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
27/06/2019, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Изслушване по сигнали с вх.№ККИПЕ-953-22/194 от 19.04.2019 г. и №ККИПЕ-953-22/208 от 27.05.2019 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума