Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подкрепи промените в Закона за пътищата
26/07/2018
На свое заседание, проведено на 25 юли 2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители. Законопроектът беше представен от вносителя, на заседанието присъстваха и г-жа Весела Начева - началник на политическия кабинет от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и г-н Светослав Глосов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Настоящите изменения в Закона за пътищата са следствие от инициираните през 2015 г. законодателни мерки по изграждане и функциониране на електронната система за събиране на таксите за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).
В дискусията по законопроекта народните представители Иван Иванов и Кристиан Вигенин поставиха въпроси защо законопроектът се внася от народни представители, а не от МРРБ, като така на практика няма възможност да се премине през стандартната процедура за консултации и отчитане на позициите на всички заинтересовани страни, както и какви са причините да се предвиди събирането на таксите да се реализира от частни фирми. Александър Ненков разясни, че внасянето на законопроекти от народни представители в никакъв случай не означава, че те не са качествени, а в случая той е изработен в тясна координация с правителството. Той уточни също, че законопроектът задава само рамката, а наредбите, които на практика ще въвеждат цените, следва да преминат през обществено обсъждане. Г-н Глосов разясни начина, по който ще се събират таксите, като подчерта, че всички средства ще отиват в АПИ. Законопроектът беше приет с 5 гласа "за", 1 "против" и 1 "въздържал се".