Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
07/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 във връзка с постигнатия напредък в подготовката за Председателството.

2. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Проект за решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г., № 702-00-11, внесен от Министерски съвет на 19.05.2017 г.

3. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30.05.2017 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума