Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
14/06/2017, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, разглеждане и приемане на Доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 05.06.2017 г.

2. Обсъждане и приемане на състав и Правила за организацията и дейността на Обществения съвет към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума