Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
09/05/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно представения от Европейската комисия проект на Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

2. Изслушване на ръководството на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ за актуалното състояние и предизвикателствата, свързани с управлението на финансовите инструменти по Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, № 802-02-10, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума