Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
23/05/2018, 12:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 854-01-16, внесен от Емил Димитров и група народни представители на 07.03.2018 г.

2. Обсъждане на подготовката на предстоящата Пленарна среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (Пленарен КОСАК), 17-19 юни 2018 г.

3. Информация за предстоящата визита на делегацията на КЕВКЕФ в Черна гора в периода 29-31 май 2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума