Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
12/09/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, № 802-02-20, внесен от Министерски съвет на 24.08.2018 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, № 802-01-27, внесен от Министерски съвет на 18.07.2018 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 802-01-31, внесен от Министерски съвет на 13.08.2018 г.

4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума