Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
21/09/2018, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г.

2. Информация относно прилагането на процедурата по чл.7 от Договора за Европейски съюз.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерски съвет на 01.08.2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума