Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
10/10/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерство на енергетиката относно напредъка в изграждането на Европейския енергиен съюз и позициите на България.

2. Информация относно предложение за Директива за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ ЕО.

3. Изслушване на ръководството на Министерството на икономиката във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

4. Предстоящи визити.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума