Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
31/10/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на ръководството на Министерството на труда и социалната политика във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР).

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума