Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
30/01/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател, във връзка с преговорния процес по бъдещите регламенти и подготовката на България за следващия програмен период 2021-2027 г.

2. Разглеждане и приемане на Проект на доклад на КЕВКЕФ на тема: „Засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред“.

3. Разглеждане и приемане на Проект на доклад на КЕВКЕФ на тема: „Повишаване на ефективността на парламентарния контрол над усвояването на средствата от Европейския съюз“.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума