Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
06/02/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 г.

2. Обсъждане на предложения за оптимизиране дейността на КЕВКЕФ.
2.1. Проект на доклад относно засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред.
2.2. Проект на доклад относно повишаване на ефективността на парламентарния контрол над усвояването на средствата от Европейския съюз.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума