Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/02/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 12.02.2019 г.

2. Обсъждане и приемане на проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз, съгласно чл. 118, ал. 3 от ПОДНС.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума