Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
04/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, №802-01-32, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г. (Приет на първо гласуване на 19.09.2018 г.)
2. Обсъждане и гласуване на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Форма за търсене
Ключова дума