Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
06/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Обсъждане и гласуване на докладите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г.
2. Обсъждане и гласуване на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Технически операции“ за 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума