Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
27/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 242
1. Обсъждане на отразените в доклада за дейността на ККССПИСРСДДЗЕС през 2018 г. констатации от проверки по спазване на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъпа до данните по ЗЕС.
Форма за търсене
Ключова дума