Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
31/10/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г., заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., представляваща мотиви към законопроекта, и становището на Министерския съвет по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. - за първо гласуване.
2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума