Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
12/12/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
1.Обсъждане работата на Комисията за третата парламентарна сесия на 2018г. – проведени срещи и изслушвания, постигнати резултати и бъдещи инициативи.
Форма за търсене
Ключова дума