Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
29/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1 в Източното крило
1. Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2018г., - второ гласуване.

2. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г. № 902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г.
Форма за търсене
Ключова дума