Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
10/10/2017, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на законопроекти за доброволчеството.

2. Разглеждане на внесена Национална гражданска инициатива за качествена иновативна образователна система, № ПГ – 739-01-14/ 04.09.2017 г. внесено от инициативен комитет.

3.Обсъждане на стъпки във връзка с влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ.

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума