Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
06/11/2017, 10:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за проведени срещи във връзка с влизане в сила от 01.01.2018 г. промените в ЗЮНЦ.

2. Сформиране на работна група по предложение на г-н Ашод Дерандонян (за изработване на Закон за жестомимичния език).

3. Обсъждане на Законопроект за държавния бюджет за 2018 г. (в частта за неправителствените организации и Приложение № 4)

4. Доклад на работната група относно Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система.
Форма за търсене
Ключова дума