Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
14/03/2018, 10:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Информация за статуса на проекта на Закон за доброволчеството - напредък, работна група, следващи стъпки.

2. Информация за Национална гражданска инициатива за преразпределение на данъчната тежест и справедливи данъци чрез въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата и въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги, № ПГ-739-01-18, внесена от Инициативен комитет на 10.11.2017 г. - (становище на ИПИ)

3. Обсъждане на Национална гражданска инициатива „Тунел под Петрохан“ № ПГ 839-01-1, внесена от инициативен комитет на 16.01.2018 г.

4. Предложение от НМД за Становище на Обществения съвет относно предложения на Фондация „Бащи за отговорно родителство по тема „Деца в родителски конфликт- как да гарантираме правата им.“

5. Промени в нормативната рамка, касаещи работата на ЮЛНЦ.

6.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума