Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
25/09/2018, 10:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Последващи действия след дискусията относно промените в ЗЮНЦ, проведена на 08.06.2018 г.:

- Предстоящи промени в ЗКПО и ЗСч, свързани с годишното отчитане на НПО и обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията - обществена консултация до 29.09.2018 г. на
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3747

- Кратка информация за действията на Агенцията по вписвания и НАП.

2. Националната гражданска инициатива „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни кожи в Република България" № 839-01-13 от 22.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

3. Националната гражданска инициатива „7000“, № 839-01-14 от 27.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

4. Информация за напредъка по Закон за доброволчеството - стратегия за действие.

5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума