Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Обществен съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
12/03/2019, 10:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заседанието на ОС към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще се проведе на 12 март 2019 г. (вторник) от 10.30 часа в зала 142 на пл.“Александър I „ № 1

Дневен ред :

1. Разглеждане на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“ с вх. № ПГ-839-01-28 от 29.11.2018 г.
2. Разглеждане на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“ с вх. № ПГ-939-01-1 от 04.01.2019 г.
3. Законопроект за доброволчеството, № 754-01-85/14.12.2017 г., вносител Цветан Цветанов и група народни представители.
4. Изменения в Изборния кодекс № 954-01-8 от 18.02.2019 г. с вносител Цветан Цветанов и група народни представители.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума